In de Sint-Jozefschool is het niet alleen belangrijk dat we de wereld in onze school binnenbrengen. Het is ook belangrijk dat we met de kinderen de wereld actief ontdekken. Vandaar dat we proberen om er zoveel mogelijk op uit te trekken, binnen de financiële grenzen natuurlijk , om zo de wereld te verkennen en beter te begrijpen.

Enkele voorbeelden: Een uitstap naar het bos, op ontdekking in het museum, een dagje op de boerderij, op bezoek bij de bakker, historische gebouwen bekijken in de stad…

En dan zijn er de openluchtklassen! Iets wat geen enkele leerling mag missen. Om de twee jaar trekken we er met de hele school voor een week op uit. Een topmoment waarop kinderen en leerkrachten samen voor heel wat uitdagingen staan.

Een ideaal moment ook om heel wat van onze doelstellingen in de praktijk uit te werken. Veel aandacht gaat uit naar de weerbaarheid en zelfstandigheid van de kinderen. Kinderen leren er verantwoordelijkheid nemen, voor elkaar zorgen, helpen bij het klaarmaken van het eten, opdienen, samen tot rust komen... Maar ook een aantal eenvoudige zaken die heel belangrijk zijn: zelf zorgen voor je boterhammetjes, kledij uitkiezen, de kamer netjes houden… Dit alles natuurlijk onder begeleiding van de vertrouwde leerkrachten.

Door de ontspannen en open sfeer krijgen de leerkrachten en leerlingen er de kans elkaar nog beter te leren kennen.

sj-visie-bos


FR

Sint-Jozefschool souligne l’importance de ne pas seulement intégrer le monde dans notre école. Il est également important que nous découvrions activement le monde avec les enfants. C’est pourquoi nous essayons autant que possible de faire des excursions, dans les limites financières bien évidemment, dans le but d’explorer et de mieux comprendre le monde qui nous entoure.

Voici quelques exemples : une excursion en forêt, la découverte d’un musée, une journée à la ferme, une visite chez le boulanger, une visite de bâtiments historiques en ville…

Et puis, il y a les classes vertes ! Un moment qu’aucun élève ne devrait rater. Tous les deux ans, nous organisons un voyage scolaire d’une semaine. Un moment magnifique où les enfants et les enseignants feront face à de nombreux défis.

C’est aussi le moment idéal pour mettre en pratique un grand nombre de nos objectifs. Nous accordons beaucoup d’attention à la résilience morale et à l’indépendance des enfants. Les enfants apprennent à prendre des responsabilités, à s’entraider, à préparer les repas, à servir, à se détendre ensemble… Mais également des choses banales très importantes : faire leurs propres tartines, choisir ses vêtements, ranger sa chambre… Tout cela, bien sûr, sous la direction des enseignants qui leur sont familiers.

L’ambiance détendue et ouverte permet aux enseignants et aux élèves de se connaître encore mieux.