Iedere school heeft een CLB-team ter beschikking. Dit team is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit een arts, psycholoog of pedagoog, maatschappelijk werker en verpleegkundige. Door veelvuldig overleg worden zorgvragen ook multidisciplinair aangepakt en samen met de school zorgt het team ervoor dat elk kind op school zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Onze school wordt begeleid door het Vrij CLB Pieter Breughel

CLB Pieter Breughel
Opzichterstraat 84
1080 Sint-Jans-Molenbeek Tel 02/512 30 05
info@vclbpb.be

www.vclb-pieterbreughel.be
Contactpersoon voor onze school: Marah Timmermans

Het CLB biedt gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en scholen en werkt op een discrete wijze. De medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Het CLB werkt samen met de school, maar behoort er niet toe. Het CLB heeft als opdracht mee te werken aan het welzijn van leerlingen. De begeleiding van leerlingen gebeurt op vier domeinen:

1. Leren en studeren bv. als je kind problemen heeft met lezen, rekenen, leren…

2. Onderwijsloopbaan bv. voor studie- en beroepskeuzehulp...

3. Preventieve gezondheidszorg bv. medische onderzoeken per klas…

4. Psychisch en sociaal functioneren bv. als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt…

De school en het CLB hebben samen een beleidscontract opgesteld.
Dat vind je hier

Vous trouverez plus d'informations dans 25 autres langues en cliquant sur le lien ci-dessous
clb-voor-anderstaligen-in-7-vragen

sj-visie-clb